Přednášející 2018

Shriram Krishnamurthi, Ph.D.

Vědec a profesor informatiky na Brown University (Rhode Island, USA). Člen hlavní vývojové skupiny pro programovací jazyk Racket. Je autorem učebnice zaměřené na návrh programovacích jazyků a jeho výzkumný tým se v současnosti zabývá například programovacím jazykem Pyret určeným pro vzdělávání. Více informací o profesoru Krishnamurthim a abdtrakt jeho přednášky naleznete zde.

Brian Dorn, Ph.D.

Associate professor na University of Nebraska at Omaha (USA). Zabývá se vzděláváním v oblasti výpočetní techniky, vztahy mezi člověkem a počítačem, vědami o učení a programovacími jazyky. Jeho hlavním cílem je umožnit studentům, odborníkům a dalším zájemcům snadnější a efektivnější využití výpočetní techniky prostřednictvím programování.  Více informací o profesoru Dornovi a abstrakt jeho přednášky naleznete zde.

Videozáznam z přednášky doktorora Dorna s názvem A Multi-Faceted Approach to Training Primary and Secondary Computing Teachers Across Nebraska je ke shlédnutí zde.

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

Docent pedagogiky působící na Fakultě ekomonické Západočeské univerzity v Plzni. Jeho oborem je mimo jiné marketingová komunikace, marketing škol a sportu, marketing na internetu, andragogika, metodika dalšího vzdělávání a e-learning. Je také členem vědecké rady FEK. Abstrakt k přednášce docenta Egera naleznete zde.

Ing. Bořivoj Brdička, Ph.D.

Vysokoškolský pedagog, lektor a propagátor moderních technologií ve výuce. Působí na  Katedře informačních technologií a technické výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je zakladatelem prvního českého webu pro učitele, který se zabývá nejen moderními technologiemi ve vzdělávání. Portál nese název Učitelský spomocník. Abstrakt přednášky doktora Brdičky naleznete zde

Videozáznam z přednášky doktorora Brdičky s názvem Komplexní – tvořivé – informatické: Má to smysl? je ke shlédnutí zde.

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Doktorka Rohlíková působí na Katedře výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU, je vedoucí Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzitě v Plzni a zároveň spolupracuje v roli mentorky a konzultantky pro využití technologií ve vzdělávání s řadou škol a vzdělávacích institucí.  Dlouhodobě se věnuje distančnímu vzdělávání a e-learningu. Je autorkou e-learningových kurzů a několika publikací. Je spoluautorkou interaktivní učebnice Hudební výchova 6 – 7 a knih Učíme se s tabletem a Vyučovací metody na vysoké škole. Abstrakt přednášky doktorky Rohlíkové naleznete zde.

Mgr. Zdeněk Lomička

Zdeněk Lomička aktivně spolupracuje na projektech, v nichž může využít zkušenosti z oborů programování, vzdělávání a volnočasových aktivit, kterým se věnuje. V rámci doktorského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity zkoumá vliv využití deskoherních principů ve výuce na rozvoj klíčových kompetencí žáků.

Bc. Filip Frank

Student navazujícího magisterského studijního programu Učitelství pro střední školy (Inf-Tv). Se svojí prací Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích zvítězil v letošním ročníku fakultní SVOČ. Abstrakt příspěvku Filipa Franka naleznete zde.

Mgr. Jan Baťko

Doktorand a akademický pracovník Katedry výpočetní a didaktické techniky Fakulty pedagogické ZČU. Jeho zaměřením je robotika a její výuka.