doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

Úvodní slovo děkana FPE k zahájení konference

9:00 – 9:10

doc. Mgr. Jiří Kohout, Ph.D. (ZČU)

Několik postřehů k základům kvantitativního výzkumu

9:10 – 9:55

Martin Kotek (ČVUT)

Metaverse

9:55 – 10:40

Mgr. Kristina Rumpíková (ZČU)

Open Access

10:40 – 11:30

PaedDr. Ján Guniš, PhD. (UPJŠ)

Informatické myslenie žiakov a jeho diagnostika

11:30 – 12:15

Oběd

12:15 – 13:00

Mgr. Jan Berki, Ph.D. (TUL)

Co změnit ve školském systému v letech 2023–2024?

13:00 – 13:45

Mgr. Katarína Brinziková (UPJŠ)

Ždaňa SMART City

13:45 – 14:05

Mgr. Patrik Klofáč (JČU)

Podporuje bádání rozvoj informatického myšlení?

14:05 – 14:25

Mgr. Jana Černá (UPOL)

Online technologie ve spojitosti s informálním učením a formálním vyučováním

14:25 – 14:50

Coffe break

14:50 – 15:00

Mgr. Jaromír Tichý (ZČU)

Pedagogicko-psychologické aspekty výuky nevidomých na internetu se screen-readerem

15:00 – 15:20

Bc. Tomáš Vajskebr, Mgr. Filip Frank (ZČU)

Tisk 3D objektů s ohledem na různé druhy materiálu

15:20 – 15:40

Mgr. Pavel Moc (ZČU)

Předvýzkum – Podpora technického vzdělávání pomocí počítačem řízených strojů

15:40 – 16:00

Mgr. Jan Bezděka, Petr Breit (ZČU)

Možnosti podpory výuky číslicové techniky za použití prostředí Minecraft Education

16:00 – 16:20

Mgr. Miroslav Zíka (ZČU)

Virtuální učebna jako pomůcka pro zlepšení pedagogických a didaktických kompetencí

16:20 – 16:40