Title:

Výuka informatiky a podpora informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích

Abstract:

Příspěvek se zabývá výukou informatiky a možnostmi podpory informatického myšlení pomocí legorobotů na gymnáziích. Zabývá se definováním informatického myšlení a podmínkami pro jeho podporu. Dále se práce, ze které příspěvek vychází, zabývá zakotvením informatického myšlení v českém RVP-G a zvoleném ŠVP. Došlo k vysvětlení pojmu „legorobot“ a k navržení jeho možností, výhod a nevýhod využití ve výuce. Na závěr byla navržena metodika pro podporu informatického myšlení pomocí legorobotů. Tato metodika byla otestoval na gymnáziu v Aši a výsledky popsány v případové studii.