Title:

Jak mobily ve škole používat?

Abstract:

Je na první pohled zřejmé, že v dnešní době je nemyslitelné plošně mobily ve školách zakazovat. Pokud se k tomu nějaká škola uchýlí, znamená to, že rezignuje na rozvoj digitálních kompetencí žáků. Jako námitku většinou uslyšíte, že přece “mají počítačovou učebnu, kde se toto vyučuje a každý učitel, když bude chtít, může aktivity s mobily do své výuky řízeně zařadit”.
Jenže to naprosto nestačí. Dnes jsou digitální technologie nezbytné skoro ve všech oborech (pracovních činnostech), schopnost je smyslupně používat je nedílnou součástí digitálního občanství. Nelze si bez jejich rozumného využití představit ani uspokojivé budování sociálních vztahů a dosažení duševní rovnováhy (wellbeingu).

Aktivity technologie využívající proto nutně musí být běžnou součástí výuky. A půjdu ještě dále – každý žák musí pochopit, že dostupné digitální nástroje nejsou jen pro zábavu. Že jsou zde pro to, aby jim umožňovaly dělat věci mnohem lépe a v mnoha případech dospět ke zcela netušeným a velice uspokojivým cílům. Znamená to od útlého dětství pracovat na pochopení souvislostí a budovat si osobní vzdělávací prostředí.

Snad je tedy zřejmé, že se to ve skutečnosti týká vlastně všech učitelů. Jak na to, to však zatím příiliš mnoho z nich neví!